Quỹ tấm Lòng Vàng hỗ trợ vùng lũ Phú Yên:

Chia sẻ với ngư dân có tàu cá bị chìm trở về sau hơn 9 giờ vật lộn với biển dữ