Bão lũ đi qua, tình người ở lại

Các hoạt động cứu trợ của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng. Ảnh LĐ
Các hoạt động cứu trợ của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng. Ảnh LĐ
Các hoạt động cứu trợ của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng. Ảnh LĐ
Lên top