Bão lũ đi qua, tình người ở lại

Các hoạt động cứu trợ của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng. Ảnh LĐ
Các hoạt động cứu trợ của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng. Ảnh LĐ