Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hỗ trợ công nhân lao động tử vong tại hầm nước mắm