Công ty chăm lo cho gia đình của công nhân

Cty thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa để CN tham gia.
Cty thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa để CN tham gia.