LD2052: Vợ chồng nhà giáo cùng mắc ung thư

Vợ chồng thầy Nuôi, cô Thuận. Ảnh: LỤC TÙNG
Vợ chồng thầy Nuôi, cô Thuận. Ảnh: LỤC TÙNG
Vợ chồng thầy Nuôi, cô Thuận. Ảnh: LỤC TÙNG
Lên top