LD2016

Ung thư di căn, người mẹ cầu cứu sự giúp đỡ để giữ lại con trong bụng

Chị Lợi cố gắng cầm cự để con được ra đời. Ảnh: PV
Chị Lợi cố gắng cầm cự để con được ra đời. Ảnh: PV
Chị Lợi cố gắng cầm cự để con được ra đời. Ảnh: PV
Lên top