Thất nghiệp, nữ công nhân oằn lưng nuôi mẹ già, con thơ và 3 em bệnh tật

Lên top