Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao tiền hỗ trợ người mẹ có 3 con bại não

Đại diện Báo Lao Động và chính quyền địa phương trao tiền ủng hộ từ Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động cho mẹ con chị Nguyễn Thị Liễu (xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, Thái Bình). Ảnh: T.T
Đại diện Báo Lao Động và chính quyền địa phương trao tiền ủng hộ từ Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động cho mẹ con chị Nguyễn Thị Liễu (xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, Thái Bình). Ảnh: T.T
Đại diện Báo Lao Động và chính quyền địa phương trao tiền ủng hộ từ Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động cho mẹ con chị Nguyễn Thị Liễu (xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, Thái Bình). Ảnh: T.T
Lên top