LD2122: Con trai 4 tuổi mắc bệnh "lạ", gia đình lực bất tòng tâm kêu cứu

Bé Phú đang mắc bạo bệnh cần sự trợ giúp. Ảnh Lê Thắm
Bé Phú đang mắc bạo bệnh cần sự trợ giúp. Ảnh Lê Thắm
Bé Phú đang mắc bạo bệnh cần sự trợ giúp. Ảnh Lê Thắm
Lên top