LD2079: Gia đình rơi vào khốn đốn do người mẹ trẻ bị tai nạn

Chị Lê Thị Cảnh bị chấn thương nặng do tai nạn giao thông, cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
Chị Lê Thị Cảnh bị chấn thương nặng do tai nạn giao thông, cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
Chị Lê Thị Cảnh bị chấn thương nặng do tai nạn giao thông, cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
Lên top