LD2073: Xót xa người phụ nữ nằm liệt giường suốt 8 năm

Chị Hiền sống đời sống thực vật suốt 8 năm nay. Ảnh: TT
Chị Hiền sống đời sống thực vật suốt 8 năm nay. Ảnh: TT
Chị Hiền sống đời sống thực vật suốt 8 năm nay. Ảnh: TT
Lên top