LD2067: Người mẹ đơn thân 8 năm nuôi con chạy thận

Bà Nguyễn Thị Tơ và con trai Đặng Đình Toản mong chờ về một tương lại tốt đẹp hơn. Ảnh: MINH BÙI
Bà Nguyễn Thị Tơ và con trai Đặng Đình Toản mong chờ về một tương lại tốt đẹp hơn. Ảnh: MINH BÙI
Bà Nguyễn Thị Tơ và con trai Đặng Đình Toản mong chờ về một tương lại tốt đẹp hơn. Ảnh: MINH BÙI
Lên top