LD2048: Hai chị em bị tai nạn không có tiền điều trị

Hai người con nằm bất động trên giường bệnh nhưng gia đình anh Thảo không đủ sức chi trả các loại chi phí điều trị. Ảnh: THẾ KHOA
Hai người con nằm bất động trên giường bệnh nhưng gia đình anh Thảo không đủ sức chi trả các loại chi phí điều trị. Ảnh: THẾ KHOA
Hai người con nằm bất động trên giường bệnh nhưng gia đình anh Thảo không đủ sức chi trả các loại chi phí điều trị. Ảnh: THẾ KHOA
Lên top