LD2045: Cụ bà đơn thân nuôi con tật nguyền

Anh Lâm không nói được, không làm được nhưng rất thương mẹ. Ảnh: LONG QUYỀN
Anh Lâm không nói được, không làm được nhưng rất thương mẹ. Ảnh: LONG QUYỀN
Anh Lâm không nói được, không làm được nhưng rất thương mẹ. Ảnh: LONG QUYỀN
Lên top