LD2030: Sạt lở đất đá cuốn trôi nhà cửa, hai mẹ con bị thương nặng

Mẹ con chị Phàn Mùi Há tại BV Hoàng Su Phì, Hà Giang.
Mẹ con chị Phàn Mùi Há tại BV Hoàng Su Phì, Hà Giang.
Mẹ con chị Phàn Mùi Há tại BV Hoàng Su Phì, Hà Giang.
Lên top