LD2005: Gia đình 5 người trông chờ vào “mớ rau, bơ gạo” từ tình thương

Sau tai nạn, anh Hạnh phải nằm liệt giường từ nhiều tháng nay. Ảnh: N.T
Sau tai nạn, anh Hạnh phải nằm liệt giường từ nhiều tháng nay. Ảnh: N.T
Sau tai nạn, anh Hạnh phải nằm liệt giường từ nhiều tháng nay. Ảnh: N.T
Lên top