LD1980: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ trẻ bị chồng tạt axit

Chị Huyền còn phải thực hiện nhiều ca ghép da nữa. Ảnh: P.V
Chị Huyền còn phải thực hiện nhiều ca ghép da nữa. Ảnh: P.V
Chị Huyền còn phải thực hiện nhiều ca ghép da nữa. Ảnh: P.V
Lên top