LD1954: Gia đình lao động Việt Nam đột tử tại Nhật Bản cần giúp đỡ

Người vợ (bên phải) thất thần bên gia đình. Ảnh: NVCC
Người vợ (bên phải) thất thần bên gia đình. Ảnh: NVCC
Người vợ (bên phải) thất thần bên gia đình. Ảnh: NVCC
Lên top