LD1944: Cặp song sinh bơ vơ rất cần giúp đỡ

Hai con nhỏ còn lại của vợ chồng anh Tuân bơ vơ, rất cần sự giúp đỡ. Ảnh: P.V
Hai con nhỏ còn lại của vợ chồng anh Tuân bơ vơ, rất cần sự giúp đỡ. Ảnh: P.V
Hai con nhỏ còn lại của vợ chồng anh Tuân bơ vơ, rất cần sự giúp đỡ. Ảnh: P.V
Lên top