LD1832: Xót xa bé gái rụng ngón tay vì bỏng không có tiền chữa trị

Bé Vù Thị Hương bị bỏng toàn bộ cánh tay phải
Bé Vù Thị Hương bị bỏng toàn bộ cánh tay phải
Bé Vù Thị Hương bị bỏng toàn bộ cánh tay phải