LD18156: Mẹ già bệnh tật chăm con bại não từng ngày

Hoàn cảnh cùng cực của hai mẹ con bà Tâm.Ảnh: P.V
Hoàn cảnh cùng cực của hai mẹ con bà Tâm.Ảnh: P.V
Hoàn cảnh cùng cực của hai mẹ con bà Tâm.Ảnh: P.V