LD18110: Xót xa gia cảnh vợ goá, con côi không có chỗ thờ chồng

Mẹ con chị Phạm Thị Hằng bên bàn thờ chồng
Mẹ con chị Phạm Thị Hằng bên bàn thờ chồng
Mẹ con chị Phạm Thị Hằng bên bàn thờ chồng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top