LD 21196: Cùng cực mẹ già ung thư nuôi con trai bị tâm thần

Hai mẹ con cơ cực, mẹ bị ung thư, con bị tâm thần ở xã Song Lãng (huyện Vũ Thư, Thái Bình). Ảnh: T.D
Hai mẹ con cơ cực, mẹ bị ung thư, con bị tâm thần ở xã Song Lãng (huyện Vũ Thư, Thái Bình). Ảnh: T.D
Hai mẹ con cơ cực, mẹ bị ung thư, con bị tâm thần ở xã Song Lãng (huyện Vũ Thư, Thái Bình). Ảnh: T.D
Lên top