LD 21109: Hãy cứu giúp cháu bé mồ côi ở với bà ngoại già yếu

Cháu Trang hiện tại đang ở cùng bà ngoại đã già yếu. Ảnh: GĐCC
Cháu Trang hiện tại đang ở cùng bà ngoại đã già yếu. Ảnh: GĐCC
Cháu Trang hiện tại đang ở cùng bà ngoại đã già yếu. Ảnh: GĐCC
Lên top