LD 21087: Gia đình có em trai tai biến, mẹ mắc bạo bệnh cần giúp đỡ

Bà Xao - mẹ anh Tài đã phải chữa trị tại nhà sau khi không còn kinh phí để tiếp tục chữa bệnh. 
Ảnh: GĐCC
Bà Xao - mẹ anh Tài đã phải chữa trị tại nhà sau khi không còn kinh phí để tiếp tục chữa bệnh. Ảnh: GĐCC
Bà Xao - mẹ anh Tài đã phải chữa trị tại nhà sau khi không còn kinh phí để tiếp tục chữa bệnh. Ảnh: GĐCC
Lên top