LD 21075: Một gia đình đặc biệt khó khăn rất cần giúp đỡ

Bà Quế chăm chồng nằm trên giường bệnh đã vài năm nay. Ảnh: 
Thanh Phương
Bà Quế chăm chồng nằm trên giường bệnh đã vài năm nay. Ảnh: Thanh Phương
Bà Quế chăm chồng nằm trên giường bệnh đã vài năm nay. Ảnh: Thanh Phương
Lên top