LD 21054: Gia đình kiệt quệ vì các con mắc bệnh

Trong căn nhà lá đơn sơ, cháu Duy vẫn chờ cơ hội được cứu. Ảnh: GĐCC
Trong căn nhà lá đơn sơ, cháu Duy vẫn chờ cơ hội được cứu. Ảnh: GĐCC
Trong căn nhà lá đơn sơ, cháu Duy vẫn chờ cơ hội được cứu. Ảnh: GĐCC
Lên top