LD 21044: Bố bệnh, nguy cơ liệt, con trai phải nghỉ học

Anh Tình rơi vào cảnh cùng quẫn khi không có tiền chữa bệnh và lo cho vợ con. 
Ảnh: NVCC
Anh Tình rơi vào cảnh cùng quẫn khi không có tiền chữa bệnh và lo cho vợ con. Ảnh: NVCC
Anh Tình rơi vào cảnh cùng quẫn khi không có tiền chữa bệnh và lo cho vợ con. Ảnh: NVCC
Lên top