LD 21006: Ba bỏ đi, mẹ qua đời khiến tương lai ba đứa trẻ ở Đà Nẵng mịt mờ

Ba bỏ đi, mẹ vừa qua đời khiến tương lai ba đứa trẻ Đà Nẵng mịt mờ. Ảnh: Nguyễn Bình
Ba bỏ đi, mẹ vừa qua đời khiến tương lai ba đứa trẻ Đà Nẵng mịt mờ. Ảnh: Nguyễn Bình
Ba bỏ đi, mẹ vừa qua đời khiến tương lai ba đứa trẻ Đà Nẵng mịt mờ. Ảnh: Nguyễn Bình
Lên top