LD 2049: Ông bà già nuôi cháu bại não

Ông Nguyễn Văn Viết Sĩ chăm sóc cháu Nguyễn Viết Hùng tại nhà. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Văn Viết Sĩ chăm sóc cháu Nguyễn Viết Hùng tại nhà. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Văn Viết Sĩ chăm sóc cháu Nguyễn Viết Hùng tại nhà. Ảnh: PV
Lên top