LD 2041: Mẹ già một mình bươn chải nuôi con bệnh tật

Cô Tuyên chăm sóc cho con trai trong bệnh viện.. Ảnh: PV
Cô Tuyên chăm sóc cho con trai trong bệnh viện.. Ảnh: PV
Cô Tuyên chăm sóc cho con trai trong bệnh viện.. Ảnh: PV
Lên top