LD 20077: Người phụ nữ bị ung thư nuôi mẹ già và em trai bại liệt

Bà Nguyễn Thị Bạch Liên. 
Ảnh: thu hà
Bà Nguyễn Thị Bạch Liên. Ảnh: thu hà
Bà Nguyễn Thị Bạch Liên. Ảnh: thu hà
Lên top