LD 20063: Cám cảnh người phụ nữ phải viết đơn xin trợ giúp khó khăn

Chị Trần Thị Lý cùng con trai 10 tuổi đang phải nương tựa vào bố mẹ đẻ. Ảnh: TT
Chị Trần Thị Lý cùng con trai 10 tuổi đang phải nương tựa vào bố mẹ đẻ. Ảnh: TT
Chị Trần Thị Lý cùng con trai 10 tuổi đang phải nương tựa vào bố mẹ đẻ. Ảnh: TT
Lên top