LD 20053: Gia đình nghèo cần giúp đỡ cứu con trai gặp nạn

Lê Văn Hợp vẫn đang bất tỉnh trên giường bệnh. 
Ảnh: PV
Lê Văn Hợp vẫn đang bất tỉnh trên giường bệnh. Ảnh: PV
Lê Văn Hợp vẫn đang bất tỉnh trên giường bệnh. Ảnh: PV
Lên top