LD 20048: Công nhân điện lực bị xuất huyết não, gia đình rơi cảnh kiệt

Anh Lương Duy Mạnh bị liệt tứ chi và không nhận thức được. Ảnh: PV
Anh Lương Duy Mạnh bị liệt tứ chi và không nhận thức được. Ảnh: PV
Anh Lương Duy Mạnh bị liệt tứ chi và không nhận thức được. Ảnh: PV
Lên top