LD 200211: Người cha công nhân rút máu mình để giữ mạng sống cho con

Ngày 16.12, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt đã đến tận nhà thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình anh Trần Bảo Quốc số tiền 2 triệu đồng từ nguồn kinh phí Công đoàn. Ảnh: LT
Ngày 16.12, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt đã đến tận nhà thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình anh Trần Bảo Quốc số tiền 2 triệu đồng từ nguồn kinh phí Công đoàn. Ảnh: LT
Ngày 16.12, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt đã đến tận nhà thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình anh Trần Bảo Quốc số tiền 2 triệu đồng từ nguồn kinh phí Công đoàn. Ảnh: LT
Lên top