LD 200195: Người phụ nữ bất hạnh một mình nuôi 3 con nhỏ

Chị Ngô Thị Hà đang vô cùng khó khăn khi một mình lo cho 3 con nhỏ. Ảnh: NVCC
Chị Ngô Thị Hà đang vô cùng khó khăn khi một mình lo cho 3 con nhỏ. Ảnh: NVCC
Chị Ngô Thị Hà đang vô cùng khó khăn khi một mình lo cho 3 con nhỏ. Ảnh: NVCC
Lên top