LD 200179: Nỗi đau kép từ tai nạn giao thông của một học sinh lớp 2

Em Nguyễn Lê Anh Thư, học sinh lớp 2/3 Trường Tiểu học Trần Thệ (huyện Giang Thành, Kiên Giang) đang rất cần những tấm lòng cứu giúp. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Em Nguyễn Lê Anh Thư, học sinh lớp 2/3 Trường Tiểu học Trần Thệ (huyện Giang Thành, Kiên Giang) đang rất cần những tấm lòng cứu giúp. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Em Nguyễn Lê Anh Thư, học sinh lớp 2/3 Trường Tiểu học Trần Thệ (huyện Giang Thành, Kiên Giang) đang rất cần những tấm lòng cứu giúp. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Lên top