LD 200172: Bán nhà để chữa bệnh cho chồng và nuôi 5 con nhỏ

Gia đình anh Đinh Văn Luân đã lâm vào cảnh kiệt quệ, không còn dám mơ ước xa xôi vào tương lai. 
Ảnh: Thanh Mai
Gia đình anh Đinh Văn Luân đã lâm vào cảnh kiệt quệ, không còn dám mơ ước xa xôi vào tương lai. Ảnh: Thanh Mai
Gia đình anh Đinh Văn Luân đã lâm vào cảnh kiệt quệ, không còn dám mơ ước xa xôi vào tương lai. Ảnh: Thanh Mai
Lên top