LD 200170: Gia đình nghèo cùng cực bị bệnh tật bủa vây

Chồng mắc bệnh nằm liệt giường, một mình chị Nguyễn Thị Hương phải cáng đáng hết mọi công việc trong nhà. 
Ảnh: Xuân Hiền
Chồng mắc bệnh nằm liệt giường, một mình chị Nguyễn Thị Hương phải cáng đáng hết mọi công việc trong nhà. Ảnh: Xuân Hiền
Chồng mắc bệnh nằm liệt giường, một mình chị Nguyễn Thị Hương phải cáng đáng hết mọi công việc trong nhà. Ảnh: Xuân Hiền
Lên top