LD 200160: Người mẹ đơn thân bị chấn thương sọ não không có tiền để phẫu thuật

Nếu được phẫu thuật ngay, chị Nguyễn Thị Thuỷ sẽ có cơ hội để tỉnh lại. Ảnh: 
Phạm Quyết
Nếu được phẫu thuật ngay, chị Nguyễn Thị Thuỷ sẽ có cơ hội để tỉnh lại. Ảnh: Phạm Quyết
Nếu được phẫu thuật ngay, chị Nguyễn Thị Thuỷ sẽ có cơ hội để tỉnh lại. Ảnh: Phạm Quyết
Lên top