LD 200156: Vay nóng 90 triệu đồng cứu chữa cho chồng, con

Cả chồng và con trai thứ ba của chị Nguyễn Thị Thanh Thảo đều đang phải điều trị tích cực. Ảnh: GĐCC
Cả chồng và con trai thứ ba của chị Nguyễn Thị Thanh Thảo đều đang phải điều trị tích cực. Ảnh: GĐCC
Cả chồng và con trai thứ ba của chị Nguyễn Thị Thanh Thảo đều đang phải điều trị tích cực. Ảnh: GĐCC
Lên top