LD 200137: “Nếu mình khoẻ mạnh, vợ con đỡ khổ”

Mong ước lớn nhất của anh Bùi Văn Nam là được nhìn thấy vợ con khoẻ mạnh. 
Ảnh: Lê Thuận
Mong ước lớn nhất của anh Bùi Văn Nam là được nhìn thấy vợ con khoẻ mạnh. Ảnh: Lê Thuận
Mong ước lớn nhất của anh Bùi Văn Nam là được nhìn thấy vợ con khoẻ mạnh. Ảnh: Lê Thuận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top