LD 200120: Theo mẹ đi làm gạch, bé trai 7 tuổi gặp tai nạn thương tâm

Võ Quang Trung lúc tỉnh, lúc mê trên giường bệnh. Ảnh: Ninh Tài
Võ Quang Trung lúc tỉnh, lúc mê trên giường bệnh. Ảnh: Ninh Tài
Võ Quang Trung lúc tỉnh, lúc mê trên giường bệnh. Ảnh: Ninh Tài
Lên top