LD1943 - Gia cảnh xót xa của người mẹ ung thư, con u não

Chị Hiền gầy rộc đi kể từ khi phát hiện ung thư giai đoạn cuối. Ảnh: PV
Chị Hiền gầy rộc đi kể từ khi phát hiện ung thư giai đoạn cuối. Ảnh: PV
Chị Hiền gầy rộc đi kể từ khi phát hiện ung thư giai đoạn cuối. Ảnh: PV
Lên top