LD1455

Cựu nữ công nhân cầu đường bệnh tật, cơ cực cần được giúp đỡ

Bà Võ Thị Ngọc Hương mang thương tật trong người, sống đơn thân trong căn nhà dột nát, bên trong chẳng có thứ gì đáng giá. Ảnh: ĐĂNG KHOA.
Bà Võ Thị Ngọc Hương mang thương tật trong người, sống đơn thân trong căn nhà dột nát, bên trong chẳng có thứ gì đáng giá. Ảnh: ĐĂNG KHOA.
Bà Võ Thị Ngọc Hương mang thương tật trong người, sống đơn thân trong căn nhà dột nát, bên trong chẳng có thứ gì đáng giá. Ảnh: ĐĂNG KHOA.
Lên top