Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vĩnh Phúc: Giải quyết việc làm cho trên 17.000 lao động