Tuyên truyền về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ