Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TP.Vũng Tàu: Hiệu quả vốn vay Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm