Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tập huấn tuyên truyền về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa